Bio

Ine Therese Berg: ( f. 1976) er frilans forsker, kurator, dramaturg og kritiker basert i Oslo. Hun har en PhD i teatervitenskap fra NTNU og var ansatt som stipendiat ved OsloMet – storbyuniversitetet fra 2014-2019, hvor hun forsket på publikumsdeltagelse. Berg har en MA i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, mellomfag i idéhistorie og årsenhet i teaterregi.  Hun har bidratt som teaterkritiker i Morgenbladet og i Norsk Shakespeare og teatertidsskrift.  Fra 2008-20014 var hun rådgiver i Danseinformasjonen med program og prosjektansvar for Writing Movement, et nordisk baltisk prosjekt med formål å styrke diskursen i dansefeltet. Bred erfaring innenfor kunstnerisk og faglig rådgiving, prosjekt-og organisasjonsutvikling og kuratering, samt fra deltagelse i paneler som foredragsholder, debattant og ordstyrer. Vinner av Kritikerlagets pris for Årets kritikk i 2014. Berg har lang erfaring fra styre og utvalgsarbeid og sitter for tiden i styret i Black Box teater og Assosciation for Nordic Theatre Scholars. Initerte vinteren 2017/18 prosjektet Teatervitenskapelig dugnad derunder konferansen Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis og spesialutgaver av tidsskriftet Peripeti og Teatervitenskapelige studier dedikert til artikler fra det norske drama – og teaterforskningsmiljøet.

Ine Therese Berg (b.1976) is a freelance researcher, curator, dramaturg and critic based in Oslo, Norway. She completed a doctorate degree on audience participation in contemporary theatre at NTNU in 2020, with a fellowship at OsloMet – Oslo Metropolitan University from 2014-2019. She holds an MA in theatre and performance studies and has also studied history of ideas and directing for the theatre. Work experience includes freelance writing, serving as performing arts critic, contributing to various publications and projects, among them Morgenbladet and Norsk Shakespeare og teatertidsskrift.. Untill june 2014 Berg worked as advisor to Dance Information Norway, where she was busy programming and managing kedja Writing Movement, a Nordic Baltic project aiming to strengthen the dance discourse in the region. Awarded Best critic for a text in Morgenbladet by The Norwegian Critics Assosciation in 2014. Berg currently serves on the board of Black Box Theatre as well as Assosciation for Nordic Theatre Scholars. Initiated the project Teatervitenskapelig dugnad, an academic action for theatre studies in Norway.